Energie

De cel Energie van het OCMW is gespecialiseerd in thema’s rond water- en energieverbruik (gas, elektriciteit).
De cel richt zich niet alleen tot OCMW-gebruikers, maar spreekt de hele Anderlechtse bevolking aan.

De cel Energie kan je helpen bij:

 • het onderhandelen van een afbetalingsplan met energie- en waterleveranciers ;
 • het analyseren van je facturen en je gas-, elektriciteits- en waterverbruik ;
 • het inwinnen van advies en instaan voor begeleiding bij het indienen van een klacht (via de naleving van de Brusselse ordonnanties) ;
 • het verkrijgen van het statuut van beschermde afnemer;
 • het verkrijgen van begeleiding en van een energiescan (met auditverslagen) ;
 • het verkrijgen van begeleiding en van een energiescan (met auditverslagen) ;
 • het inwinnen van advies en verkrijgen van informatie ter voorbereiding van een hoorzitting voor de vrederechter ;
 • het verkrijgen van de nodige informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het sociaal tarief;
 • etc.

Contact

Voor dit soort van hulp kun je terecht bij de dienst Energie.02/529 96 19

energie@cpas-anderlecht.brussels

Raymond Vander Bruggenlaan, 62-64
1070 Anderlecht

Openingsuren

Telefoonpermanentie

Van maandag tot vrijdag


Van 08.30 tot 16.00 uur

Statuut Beschermde Afnemer

Het statuut van beschermde afnemer voorkomt dat gas of elektriciteit worden afgesloten omdat facturen onbetaald bleven.
Dankzij dit bijzondere statuut kom je ook in aanmerking voor het sociale gas- en elektriciteitstarief en voor een afbetalingsplan.

Sociaal tarief

Het sociale tarief voor elektriciteit en/of aardgas is een verlaagd tarief dat is voorbehouden aan bepaalde categorieën personen of gezinnen.
Het is het laagste tarief van de markt.

Om in aanmerking te komen voor het sociale tarief moet je tot een van volgende categorieën behoren:

 • Categorie 1: jij (of een persoon die bij jou inwoont) ontvangt een uitkering van het OCMW ;
 • Categorie 2A: jij (of een persoon die bij jou inwoont) ontvangt een uitkering van de FOD SZ DGPH ;
 • Categorie 2B (Brussels Hoofdstedelijk Gewest): jij (of een persoon die bij jou inwoont) ontvangt een uitkering via IRISCARE, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden ;
 • Categorie 2C (Brussels Hoofdstedelijk Gewest): jij (of een persoon die bij jou inwoont) ontvangt extra kinderbijslag voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke handicap ;
 • Categorie 3: jij (of een persoon die bij jou inwoont) ontvangt een van de volgende uitkeringen van de Federale Pensioendienst (FPD) ;
 • Categorie 4: je bent huurder van een sociaal appartement met aardgasverwarming met een collectieve installatie in een gebouw dat wordt beheerd door een sociale huisvestingsmaatschappij, de gewestelijke huisvestingsmaatschappijen of het OCMW.

Stap voor stap (categorie 1)

Als begunstigde van een leefloon of equivalent leefloon kun je bij de cel Energie terecht voor een attest.

Voor te leggen documenten

 • recente energiefactuur ;
 • kopie van de identiteitskaart.

Die documenten kun je zelf bij het OCMW aan het Onthaal deponeren of aan volgend e-mailadres richten:
energie@cpas-anderlecht.brussels

Te downloaden documenten

Energie brochure 2023

Document beschermde klant

Terug naar Huisvesting en energie