Socioprofessionele inschakeling

De dienst Socioprofessionele Inschakeling (SPI) van het OCMW helpt je nieuwe beroepsvaardigheden te verwerven en begeleidt je bij het zoeken naar werk.

De dienst SPI kan je helpen als je:

  • een actief dossier hebt lopen bij het OCMW van Anderlecht en financiële bijstand geniet (leefloon, equivalent leefloon, etc.);
  • een nieuw professioneel pad wil inslaan;
  • geen diploma secundair onderwijs hebt;
  • een opleiding wil volgen om werk te vinden;
  • er niet in slaagt om werk te vinden;
  • al heel lang niet meer hebt gewerkt of als je nog nooit hebt gewerkt.

Stap voor stap

Je parcours bij de dienst SPI omhelst diverse stappen:

1

Je maakt kennis met je trajectbegeleider bij een gesprek dat je bij de dienst SPI hebt belegd. Je wisselt van gedachten over je beroepssituatie in het algemeen, je vaardigheden, je ambities of nog, je bezorgdheden.

2

De trajectbegeleider stelt een socioprofessionele balans op waarin hij of zij je situatie beschrijft en analyseert.

3

Aansluitend op die balans helpt de trajectbegeleider je jouw beroepsproject stap voor stap te verduidelijken en af te bakenen.

4

De trajectbegeleider helpt je stap na stap doorheen je hele beroepsproject.

Je beroepsproject

Elk beroepsproject is persoonlijk en uniek.
Het wordt opgebouwd uitgaande van jouw situatie en jouw socioprofessionele balans die door je trajectbegeleider werd uitgewerkt.

Je beroepsproject kan er bijvoorbeeld in bestaan werk te zoeken, een opleiding te starten of nog, je cv op te stellen of een motiveringsbrief te schrijven.

Contact

Voor dit soort van hulp kun je terecht bij de dienst Socioprofessionele Inschakeling.02/528 88 00

ispall@cpas-anderlecht.brussels

Birminghamstraat 225 (2e verdieping),
1070 Anderlecht

Openingsuren

Telefoonpermanentie

Van maandag tot vrijdag


Van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

Opleidingen

Tewerkstelling