AVG

Vertrouwelijkheidsverklaring – OCMW Anderlecht

Het OCMW van Anderlecht hecht enorm veel belang aan de privacy van wie het de gegevens verwerkt en is zich dan ook terdege bewust van zijn verantwoordelijkheid ter zake. Het OCMW van Anderlecht hecht enorm veel belang aan de privacy van wie het de gegevens verwerkt en is zich dan ook terdege bewust van zijn verantwoordelijkheid ter zake.

Het is de bedoeling van dit beleid om te verduidelijken hoe het OCMW de persoonsgegevens verwerkt van wie zich voor sociale bijstand en/of voor een opname in woonzorgcentrum Vanhellemont tot het OCMW richt, en welke maatregelen er worden genomen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van die gegevens te garanderen.

Te downloaden documenten