Voedselhulp

Sociale kruidenierszaak

De Sociale Kruidenier van het OCMW van Anderlecht verdeelt sinds 2017 voedselpakketten aan kwetsbare Anderlechtse burgers.
De Sociale Kruidenier van het OCMW van Anderlecht verdeelt sinds 2017 voedselpakketten aan kwetsbare Anderlechtse burgers.

Voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een pakket van de Sociale kruidenier?

Om in aanmerking te komen voor de voedselpakketten van de Sociale Kruidenier moet je bij het OCMW van Anderlecht een actief dossier hebben lopen. Indien je geen OCMW-gebruiker bent, kun je contact opnemen met de gemeentedienst Sociale Zaken of het OCMW om een dossier te openen.

Als ik bij de Sociale Kruidenier binnenstap, kan ik dan een voedselpakket krijgen?

Neen. Het verdelen van de pakketten gebeurt uitsluitend na afspraak. Die afspraak leg je vast in overleg met je maatschappelijk assistent(e).

Toegankelijkheid

Wat kost een voedselpakket?

De prijs van het voedselpakket bij de Sociale Kruidenier wordt bepaald door jouw situatie en jouw financiële mogelijkheden. Een voedselpakket kost nooit meer dan 3 €.

Ik kan me maar moeilijk verplaatsen (gehandicapt, etc.). Hoe gaat het dan in zijn werk?

Als jij je moeilijk kunt verplaatsen naar de plek van distributie kan de Sociale Kruidenier de voedselpakketten ook aan huis brengen.

Pakket

Wat zit er in een voedselpakket?

De samenstelling van een pakket varieert van dag tot dag. De pakketten worden voorbereid volgens het aantal leden en de noden van het gezin. Over het algemeen bevatten ze niet-bederfelijke producten (bijvoorbeeld: rijst, deegwaren, olie, blikjes, etc.) verse producten (bijvoorbeeld: zuivelproducten, brood, groenten en fruit, etc.) en soms ook onderhouds-/hygiëneproducten (bijvoorbeeld: shampoo, douchegel, tandpasta, etc.).

Op hoeveel voedselpakketten heb ik recht en hoe vaak?
De pakketten worden na afspraak een keer per week verdeeld. Hoe lang je ze krijgt, is afhankelijk van jouw situatie en wordt bepaald door het OCMW.
Van waar komen die producten/levensmiddelen in de voedselpakketten?
De herkomst is afhankelijk van de beschikbare voorraden. Producten en levensmiddelen uit de pakketten zijn afkomstig van het Europees Fonds voor hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), de Colruyt, de Carrefour, de Voedselbank of nog, de Aankoopcentrale van het OCMW.
Hoe zit het met de productkwaliteit? Wordt de uiterste gebruiksdatum nageleefd?
Ja, de giften worden een eerste keer gesorteerd door de schenkers. Zodra ze zijn ingezameld sorteert de Sociale Kruidenier ze voor een tweede keer om er zeker van te zijn dat het product mag worden geconsumeerd en dat de uiterste gebruiksdatum niet werd overschreden. De verdeelde producten worden gecontroleerd en beantwoorden aan de normen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Sommige producten moeten nog de dag zelf worden geconsumeerd, andere kunnen dan weer in de volgende dagen of zelfs weken worden geconsumeerd. De uiterste gebruiksdatum van de producten wordt niet overschreden. Soms gaat het ook over diepvriesproducten, maar daarbij moeten bepaalde voorwaarden worden nageleefd.