Schuldbemiddeling

Wie problemen heeft met een bepaalde schuld of een overmatige schuldenlast draagt, kan bij de dienst Schuldbemiddeling terecht voor specifieke begeleiding. Die begeleiding is volledig gratis! Het is daarbij de bedoeling je richtsnoeren en informatie aan te reiken om je te helpen een oplossing op maat te vinden.

Let op: de dienst betaalt niet de schulden in jouw plaats.

De dienst Schuldbemiddeling kan je helpen als je:

  • in Anderlecht woont;
  • je meerdere schulden hebt opgebouwd;
  • je niet langer al je schuldeisers kunt betalen;
  • je graag wordt geholpen bij het beheer van je budget;
  • je er niet langer in slaagt al je facturen te betalen;
  • je je collectieve schuldenregeling niet langer ziet zitten.

Wie kan bij deze dienst terecht?

Onze deuren staan open voor al wie in de gemeente Anderlecht woont en te kampen heeft met schulden; hoe klein of groot die ook mogen zijn. Er gelden geen andere voorwaarden om toegang te krijgen tot onze dienst.

Je bent niet alleen!
In België dragen 7 gezinnen op 10 een schuldenlast.
Die schulden zijn over het algemeen gelinkt aan uitgaven voor het dagelijkse leven.

Vertrouwelijkheid

Voor onze diensten geldt het beroepsgeheim. Alle aan de dienst voor Schuldbemiddeling verstrekte informatie of meegedeelde handelingen worden als vertrouwelijk beschouwd. Die informatie blijft binnen de muren van de dienst.

Contact

Voor dit soort van hulp kun je terecht bij de dienst Schuldbemiddeling.

02/529 96 10 | 02/529 96 17Raymond Vander Bruggenlaan 62-64, 1070 Anderlecht

Openingsuren

Telefoonpermanentie

Van maandag tot vrijdag


Van 08u30 tot  16u00

Uitsluitend na afspraak

Van maandag tot vrijdag


Van 7u45 tot 15u30

Raadpleging en hoogdringende gevallen

Schuldbemiddeling

Budgetbegeleiding

Collectieve schuldenregeling