Levensproject

Levensproject

Het levensproject omvat alle acties en maatregelen gericht op de maatschappelijke integratie en de levenskwaliteit van de bewoners, zowel binnen als buiten de instelling.

Het gaat hier om een samenwerkingsproject dat het resultaat is van overlegmomenten, workshops en meetings met medewerkers, bewoners en hun familie.

Doelstellingen

Het project beoogt de ontplooiing en het welzijn van de bewoners.

Er wordt dan ook van gedachten gewisseld over tal van onderwerpen: architectuurproject, aankleding en inrichting van de ruimte, decoratie, dagindeling en werkuren voor de medewerkers, ontspanningsactiviteiten, maaltijden, etc.

Met andere woorden, dit project houdt in dat we samen aan het woonzorgcentrum Vanhellemont van morgen bouwen:

  • het welzijn en de ontplooiing van de bewoners bevorderen;
  • een gemeenschappelijke en gedeelde identiteit creëren uitgaande van een waardenhandvest dat in onderling overleg is vastgelegd;
  • uitgaande van een gemeenschappelijke visie en doelstellingen (opnieuw) zin geven aan onze werking;
  • met het OCMW synergieën creëren met het politieke streven van de gemeente en het gewest.

Te downloaden documenten

Levensproject

Terug naar pagina woonzorgcentrum Vanhellemont