Tewerkstelling

De begeleiding bij het zoeken naar werk wordt geschraagd door een team van meerdere inschakelingsmedewerkers. Die medewerkers helpen je tijdens de gehele looptijd van je beroepsproject bij het zoeken naar werk. Je trajectbegeleider helpt je nieuwe tools onder de knie te krijgen, hij of zij adviseert je en stuurt je bij het zoeken naar werk.

Artikel 60 §7 overeenkomst

Mocht het zoeken naar werk niets opleveren, kan het OCMW zich verplicht zien je een job onder artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 voor te stellen. Op die manier kun je voor een bepaalde tijd aan de slag bij het OCMW of bij een van de partners. Gedurende die periode (1 tot maximum 2 jaar) wordt het OCMW, ongeacht de plaats waar je aan het werk bent, beschouwd als jouw werkgever. . Je wordt daarbij ook ondersteund door een begeleider. In de hoedanigheid van ‘werkgever’ voert de begeleider de gesprekken om voor de vacatures geschikte kandidaten te selecteren (Artikel 60§7) en biedt hij of zij tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst administratieve ondersteuning. In de hoedanigheid van ‘maatschappelijke werker’ biedt de begeleider de werknemer ondersteuning tijdens de gehele looptijd van de arbeidsovereenkomst en vergewist hij of zij zich van het correct verloop van de overeenkomst en treedt hij of zij desgevallend op als bemiddelaar.

Terug naar de pagina Socioprofessionele inschakeling