Collectieve schuldenregeling

Collectieve schuldenregeling

Het gaat hier om een rechtsprocedure die het mogelijk maakt om wie gebukt gaat onder een zware schuldenlast zijn schulden terug te betalen met de begeleiding van een advocaat en een bemiddelaar.

De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure gericht op het oplossen van een structureel schuldprobleem. Bij die procedure beheert een schuldbemiddelaar jouw inkomsten en helpt hij of zij je je schulden terug te betalen.

OCMW-tussenkomst

De dienst Schuldbemiddeling begeleidt je bij aanvang van de procedure en meer bepaald bij het uitwerken van jouw verzoek.

Het gaat hier meer om een administratieve ondersteuning bij het samenstellen van jouw dossier. Aan de hand van dat dossier doet de rechter een uitspraak en kan hij of zij een bemiddelaar aanstellen.

De dienst Schuldbemiddeling kan ook tussenbeide komen als je problemen ondervindt met jouw schuldbemiddelaar.

Stap voor stap

1

Situatie

2

Doorverwijzing naar een gespecialiseerd medewerker

3

Afspraak

4

Begeleiding en opvolging tot het aanzuiveren van de schulden/volderingen

Terug naar pagina Schuldbemiddeling