Betalingsverbintenissen en bonnen

Betalingsverbintenissen

Met een betalingsverbintenis kun je gratis verzorging krijgen. Het OCMW staat dan in voor de betaling van de factuur.
Een betalingsverbintenis is bijzonder nuttig wanneer je nood hebt aan verzorging in een ziekenhuis dat niet wordt gedekt met de medische kaart van het OCMW.

Voor te leggen documenten

 • hetzij een medisch attest (voor wie over een verblijfsvergunning beschikt);
 • hetzij een attest dringende medische hulp (voor wie over geen verblijfsvergunning beschikt).

Alle documenten moeten door de arts worden ingevuld en ondertekend.

Mee te delen informatie:

 • de periode waarin u wordt behandeld (bijvoorbeeld: 4 maanden);
 • de frequentie van de behandeling (bijvoorbeeld: 3x per week);
 • het aantal sessies;
 • de naam van het ziekenhuis of van de zorgverlener.

Verschillende soorten van betalingsverbintenissen:

 • betalingsverbintenis voor ziekenhuisopnames/consultaties in een niet-IRIS-ziekenhuis, consultaties buiten de ziekenhuismuren (bijvoorbeeld: wijkgezondheidscentra, …), ziekenwagenvervoer;
 • betalingsverbintenissen buiten het RIZIV of zorg die in een van onderstaande diensten wordt verstrekt:
  kinesitherapie, logopedie, verpleegkundige verzorging, diëtetiek, stomatologie, tandverzorging (behalve gewone consultaties), orthopedie, psychiatrie, psychologie, hepatologie, podologie, NIPT-test, Genetica (behalve DNA-test).

Bonnen

Met de bonnen heb je recht op:

 • Medicijnen die niet staan vermeld op de lijst van geneesmiddelen D en de medische kaart;
 • alle andere medische hulpmiddelen zoals een bril, een prothese (tandprothese, hoorapparaat, orthopedische hulpmiddelen, etc.), orthopedische zolen, orthodontische apparatuur, pruiken, etc.

Voor te leggen documenten

Tijdens het sociaal onderzoek bezorgt de sociaal assistent(e) je een duidelijk overzicht van alle voor te leggen documenten.

 • hetzij een medisch attest (voor wie over een verblijfsvergunning beschikt);
 • hetzij een attest dringende medische hulp (voor wie over geen verblijfsvergunning beschikt).

Alle documenten moeten door de arts worden ingevuld en ondertekend.
Ook de gegevens van de leverancier dienen te worden vermeld.

Voor aanvragen met betrekking tot een bril moet je ook:

 • een oogattest voorleggen. Je maatschappelijk assistent(e) stuurt je een blanco document.

Terug naar de pagina Medische bijstand