🡠 Pers

Het OCMW van Anderlecht en Moveo Anderlecht slaan de handen in elkaar om mensen in psychologische nood de nodige begeleiding aan te reiken

Psychische stoornissen komen alsmaar vaker voor; een fenomeen dat extra wordt versterkt door armoede en de daarmee gepaard gaande stress en wanhoop. Met de gezondheidscrisis nam dit verschijnsel helaas nog toe. In het licht van die vaststelling zorgen het OCMW van Anderlecht en Moveo Anderlecht (vzw L’Equipe) voor de nodige begeleiding van OCMW-begunstigden in psychologische nood.
Gepubliceerd op 15 juni 2022
CP Moveo_15 juin 2022

Andere perscommuniqués

OCMW van Anderlecht huldigt nieuw gebouw aan Raymond Vander Bruggenlaan in

Op donderdag 08 februari 2024 huldigden Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht, Karine Lalieux, minister van Pensioenen en Sociale Integratie, Fatiha El Ikdimi, schepen van Huisvesting en Gemeentegebouwen, Mustapha Akouz, voorzitter van het OCMW van Anderlecht, en de Raad voor maatschappelijk welzijn de nieuwe lokalen van het centrum in.