🡠 Pers

Het OCMW van Anderlecht en zijn partners distribueren hygiënekits onder kwetsbare vrouwen

Heel wat vrouwen worden momenteel met armoede geconfronteerd. Met het uitbreken van de gezondheidscrisis is dat fenomeen voor een belangrijk deel van de bevolking nog uitgesprokener geworden. Om vrouwen in kwetsbare situaties een ruggensteuntje te geven, verdelen het OCMW en zijn partners “hygiënekits”.
Gepubliceerd op 19 oktober 2021
CP Kits hygiéniques_19 octobre 2021

Andere perscommuniqués

OCMW van Anderlecht huldigt nieuw gebouw aan Raymond Vander Bruggenlaan in

Op donderdag 08 februari 2024 huldigden Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht, Karine Lalieux, minister van Pensioenen en Sociale Integratie, Fatiha El Ikdimi, schepen van Huisvesting en Gemeentegebouwen, Mustapha Akouz, voorzitter van het OCMW van Anderlecht, en de Raad voor maatschappelijk welzijn de nieuwe lokalen van het centrum in.