Duurzame ontwikkeling

Het OCMW van Anderlecht trekt resoluut de kaart van duurzame ontwikkeling en zet zich in om zijn ecologische voetafdruk maximaal te drukken.

Agenda 21 project

Het Agenda 21 project stelt zich tot doel de impact van het OCMW op het milieu in te dijken door zowel intern als extern reflecties op gang te brengen en door het beheer van het OCMW bij te sturen.

Op die manier tracht het OCMW economische, maatschappelijke en milieuaspecten van de menselijke activiteit in evenwicht te brengen en met elkaar te verzoenen door meer duurzame projecten op te zetten en een duurzamer gedrag voorop te stellen.

De term “agenda” verwijst naar het actieplan. Het cijfer 21 naar een duurzame 21ste eeuw.

Zoals de naam het overigens al aangeeft wordt het Agenda 21 project tot ontwikkeling gebracht via een actieplan met 107 acties samengebracht in 4 pijlers:

De 4 pijlers van het Agenda 21-project:

  • verantwoorde consumptie ;
  • beheer van de instelling ;
  • duurzaam beheer van de infrastructuur ;
  • sociale activering.

Lopende acties

Mobiliteit

Binnen het OCMW van Anderlecht werden al tal van projecten opgestart rond mobiliteit:

  • de terbeschikkingstelling van een bakfiets voor de dienst Thuishulp ;
  • de terbeschikkingstelling van dienstfietsen voor OCMW-medewerkers ;
  • een algemene reflectie over het maken van verplaatsingen via het bedrijfsvervoerplan.
Zero Waste
Het hele jaar door worden er in het Centrum workshops opgezet rond het maken van onderhouds- en verzorgingsproducten voor thuisgebruik. Die workshops richten zich in de eerste plaats tot de OCMW-gebruikers (PSA, Miriam-project, Kids First).
Voeding - Good Food

Het OCMW organiseert sensibiliseringsworkshops rond voeding en duurzame ontwikkeling voor OCMW-gebruikers (PSA, Miriam-project, Kids First):

  • POTACOOP moestuin (kruiden, kennis van bomen en insecten, zaden, tuinieren met het seizoen, …) ;
  • kookworkshops ;
  • etc.
Overheidsopdrachten
Sinds 2022 heeft de instelling ook milieuclausules toegevoegd aan de bestekken in het kader van de overheidsopdrachten. Op die manier kan het OCMW meer duurzame en milieuvriendelijke opdrachten gunnen.
Afvalbeheer

Op de verschillende sites van het OCMW van Anderlecht werden er vuilnisbakken voor gescheiden afvalinzameling (papier/karton, plastic, metaal, …) geplaatst. Zo wordt een betere afvalverwerking/recycling mogelijk: dergelijk afval wordt immers in specifieke productie-eenheden verwerkt en gerecycled in plaats van rechtstreeks naar de verbrandingsoven te worden afgevoerd.

Contact

Verantwoordelijke duurzame ontwikkeling

arthur.boudoux@cpas-anderlecht.brussels