Formatie

Na het opstellen van je socioprofessionele balans helpt de trajectbegeleider je jouw beroepsproject te verduidelijken en af te bakenen. Elk beroepsproject is persoonlijk en uniek. Het wordt opgebouwd uitgaande van jouw persoonlijke situatie. Zo kan je beroepsproject er bijvoorbeeld uit bestaan een opleiding te volgen.

Wens je een specifieke opleiding te volgen?

Rekening houdende met de vereisten en de realiteit op de arbeidsmarkt heb je de mogelijkheid om de opleiding te kiezen die jou het meest aanspreekt. Het gaat er immers om jouw competenties en jouw zelfredzaamheid naar een hoger niveau te tillen.

De opleidingsmedewerker stelt je een opleiding voor

De trajectbegeleider stelt opleidingen voor die zijn afgestemd op jouw situatie, kwalificaties en vaardigheden. De keuze van de opleiding beantwoordt dan ook aan jouw individuele noden en verwachtingen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een vooropleiding of om taallessen.

Het uiteindelijke doel bestaat er immers in om je te helpen nieuwe vaardigheden te verwerven om een duurzame job te vinden.

Je volgt een opleiding gedurende de duur van je inschakelingsbetrekking

Als je tewerkgesteld bent in een inschakelingsbetrekking kun je een deel van de arbeidstijd spenderen aan een opleiding (1/5e van de totale tijd). Die technische en beroepsopleidingen worden erkend en bekroond met een diploma. Er is een rechtstreekse link met de functie die je uitoefent of met je beroepsproject en ook de toestemming van je werkgever en je trajectbegeleider zijn daarbij vereist.

Terug naar de pagina Socioprofessionele inschakeling