Schuldbemiddeling

De dienst Schuldbemiddeling zorgt voor de nodige begeleiding bij het zoeken naar een oplossing voor jouw schuldprobleem, waarbij je nog steeds een leven kunt leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Die begeleiding is er tevens op gericht de dialoog met de schuldeisers te herstellen via een schuldbemiddelaar.

Stap voor stap

1

Deelnemen aan een informatiesessie die door de dienst Schuldbemiddeling in de steigers wordt gezet.

2

Er wordt binnen een termijn van 3 dagen contact met jou opgenomen om voor een van de volgende dagen een afspraak vast te leggen.

Terug naar pagina Schuldbemiddeling