Budgetbegeleiding

De dienst Schuldbemiddeling kan je ook helpen met budgetbegeleiding. Met andere woorden, wij helpen je om je budget te beheren.

Die begeleiding verloopt in meerdere stappen:

  1. het budget opnieuw onder controle krijgen;
  2. de toestand stabiliseren;
  3. leerproces inzake goed beheer.

Stap voor stap

1

Situatie

2

Doorverwijzing naar een gespecialiseerd medewerker

3

Afspraak

4

Begeleiding en opvolging tot het aazuiveren van de schulden/voorderingen.
De betalingen worden door de diesnt beheerd.

Vertrouwelijkheid

Voor onze diensten geldt het beroepsgeheim. Alle aan de dienst voor Schuldbemiddeling verstrekte informatie of meegedeelde handelingen worden als vertrouwelijk beschouwd. Die informatie blijft binnen de muren van de dienst.

Terug naar pagina Schuldbemiddeling