Medische kaarten

Medische kaart

Met de medische kaart kun je gratis op consult in de ziekenhuizen van het IRIS-netwerk.

Het IRIS-ziekenhuisnetwerk omvat:

  • het Joseph Bracops ziekenhuis;
  • het UMC Sint-Pieter
  • het UVC Brugmann;
  • het Molière-Longchamp ziekenhuis;
  • het Jules Bordet Instituut;
  • het ziekenhuis van Etterbeek-Elsene;
  • het Baron-Lambert ziekenhuis;
  • het UKZKF;
  • de door ons Centrum erkende artsen en apothekers.

Verschillende soorten kaarten

De medische ziekenfondskaart is bestemd voor wie in orde is met zijn ziekenfonds, ongeacht hij of zij over een verblijfsvergunning beschikt.

De niet-medische ziekenfondskaart /buiten MediPrima is bestemd voor wie over een verblijfsvergunning beschikt en bij een ziekenfonds kan worden aangesloten. Die medische kaart wordt je tijdelijk toegekend zodat je je bij een ziekenfonds kunt inschrijven.

De niet-medische ziekenfondskaart /MediPrima is bestemd voor wie over geen verblijfsvergunning beschikt en niet in orde is met het ziekenfonds.

Stap voor stap

1

Je maatschappelijk assistent(e) voert een sociaal onderzoek uit.

2

Aansluitend op dat sociaal onderzoek
wordt je aanvraag voor een medische kaart aan
ons Comité (BCSD) voorgelegd.

3

Afhankelijk van je administratieve situatie en je verzekerbaarheid wordt er je een medische kaart toegekend. Die kaart is dan geldig bij de ziekenhuizen van het IRIS-netwerk (met name: Joseph Bracops; UMC Sint-Pieter; UVC Brugmann; Molière-Longchamp ziekenhuis; Jules Bordet instituut; Ziekenhuis van Etterbeek-Elsene; Baron-Lambert ziekenhuis; UKZKF), evenals bij de door ons Centrum erkende artsen en apothekers.

Belangrijk om aan te stippen is dat de maatschappelijk assistent(e) gehouden is aan het beroepsgeheim.

Terug naar de pagina Medische bijstand