Huisvesting

De cel Huisvesting van het OCMW waakt over de naleving van het recht op wonen.

In die cel zijn gespecialiseerde maatschappelijke werkers aan de slag die je kunnen helpen met woninggerelateerde problemen (ongeschikte, ongezonde woning, problemen met de verhuurder, woningverlies, etc.).

De cel Huisvesting van het OCMW spitst zich in de eerste plaats toe op het bevorderen van de toegang tot een degelijke, aangepaste woning tegen een betaalbare huurprijs voor de Anderlechtse medeburgers.

De cel Huisvesting kan je helpen:

 • wanneer je problemen ondervindt met je woning (ongezonde, onaangepaste woning);
 • wanneer je dakloos bent en tijdelijk onderdak zoekt;
 • wanneer je door een plotse gebeurtenis je woning bent verloren (brand, ramp, partnergeweld);
 • wanneer je met uithuiszetting wordt bedreigd;
 • wanneer je in een tentenkamp, caravan of kraakpand leeft;
 • wanneer je het moeilijk hebt om een woning te vinden.

Contact

Voor dit soort van hulp kun je terecht bij de dienst Huisvesting.

02/529 41 20

cellule.logement@cpas-anderlecht.brussels

Raymond Vander Bruggenlaan 62-64
1070 Anderlecht

Dreigende uithuiszetting

De cel Huisvesting zorgt voor de nodige begeleiding van Anderlechtenaren die met uithuiszetting worden bedreigd.
Het OCMW wordt ervan in kennis gesteld wanneer er een uithuiszettingsprocedure wordt opgestart.

Je wordt dan uitgenodigd bij onze diensten zodat de nodige begeleiding kan worden opgestart om een huurwoning te vinden (onderhandelen bij de huiseigenaar om de woning te kunnen behouden – contacten met opvangtehuizen/-centra – hulp bij het inschrijven op de wachtlijst voor een openbare woning).

2

Ongezond verklaarde woning

De cel Huisvesting kan tevens Anderlechtenaren begeleiden die worden geconfronteerd met een ongezondheidsbesluit dat door de dienst Hygiëne van de gemeente of door de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie werd uitgevaardigd.

2

Plotselinge en onvoorzienbare gebeurtenis

De cel Huisvesting staat in voor de begeleiding van al wie het slachtoffer werd van een noodsituatie. Voorbeelden hiervan zijn onder meer een ramp, brand of nog, partnergeweld.

2

Daklozen

Als je geen dak boven het hoofd hebt, als je op straat leeft, in een kraakpand, een noodwoning, crisiswoning of een tehuis voor nachtopvang, als je tijdelijk in een opvangtehuis woont in afwachting dat er je een woning wordt toegewezen of nog, als je bij een privépersoon tijdelijk inwoont, ook dan kan de cel Huisvesting je eventueel helpen met begeleiding om je situatie te verbeteren.

Installatiepremie voor daklozen

De installatiepremie is een som geld dat het OCMW je kan geven om je woning in te richten en uit te rusten (meubilair of aansluitingskosten voor gas, elektriciteit, etc.).
De installatiepremie kan slechts één keer in een mensenleven worden toegekend.

Wettelijke voorwaarden

 1. recent dakloos zijn (leven op straat, in een opvangtehuis, bij mensen bij wie je tijdelijk inwoont, in de gevangenis, in gemeenschap met andere daklozen), op een camping wonen;
 2. een woning hebben gevonden als hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de gemeente Anderlecht;
 3. van een leefloon of vervangingsinkomen leven (werkloosheidsuitkering, ziekenfondsvergoeding);
 4. nooit eerder een installatiepremie hebben ontvangen.

Voor te leggen documenten

 • identiteitsdocumenten;
 • huurovereenkomst;
 • de bewijsstukken van de eventuele inkomsten en lasten van je huishouden;
 • desgevallend het attest einde bijstand van het eerdere OCMW.

Afhankelijk van je situatie kan je maatschappelijk werker je nog andere documenten vragen.

2

Zoeken naar een woning

Om je te helpen bij het zoeken naar een woning werkt de cel Huisvesting samen met de dienst SPA die huisvestingstafels organiseert. Beide instanties reiken OCMW-gebruikers bij het zoeken naar een woning zowel individuele als gemeenschappelijke begeleiding aan.

Begeleide gebruikers hebben ter zake dan ook gratis toegang tot een telefoon en computer.

2

Transitwoning

De cel Huisvesting staat ook in voor het beheer van de transitwoningen van het OCMW.
In die transitwoningen wordt wie met een acuut huisvestingsprobleem wordt geconfronteerd, opgevangen.

Tijdens je verblijf hier kun je dan naar een geschikte woning zoeken.
Tegelijk kun je rekenen op sociale begeleiding om je huisvestingsprobleem definitief van de baan te krijgen.

2

Artikel 37

Voor het beheer van aanvragen in het kader van artikel 37 van de Anderlechtse Haard en van Comsensia staat eveneens de cel Huisvesting van het OCMW in.

2

Terug naar Huisvesting en energie