🡠 Pers

Het OCMW van Anderlecht betoogt voor een volledige subsidiëring van het leefloon

In het licht van de verontrustende stijging van de bestaansonzekerheid in het Brussels Gewest en van de noodzaak om de burgers te steunen betogen het OCMW van Anderlecht en de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn nu woensdag, 5 juli 2023 aan de Wetstraat 16.
Gepubliceerd op 7 juli 2023
CP manifestation CPAS Anderlecht - 0407

Andere perscommuniqués

OCMW van Anderlecht huldigt nieuw gebouw aan Raymond Vander Bruggenlaan in

Op donderdag 08 februari 2024 huldigden Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht, Karine Lalieux, minister van Pensioenen en Sociale Integratie, Fatiha El Ikdimi, schepen van Huisvesting en Gemeentegebouwen, Mustapha Akouz, voorzitter van het OCMW van Anderlecht, en de Raad voor maatschappelijk welzijn de nieuwe lokalen van het centrum in.