🡠 Pers

Omgaan met crisissen: verhogingen van de begroting voor 2023.

De begroting 2023 van het OCMW van de gemeente Anderlecht werd op 19 januari goedgekeurd door de Gemeenteraad. Het bedraagt 161 miljoen euro, met andere woorden een stijging van bijna 10% ten opzichte van 2022. Het OCMW wenst de burgers van Anderlecht die te kampen hebben met een opeenvolging van crisissen, zoals Covid, de oorlog in Oekraïne en een algemene stijging van de prijzen, vooral voor energie, te steunen.
Gepubliceerd op 20 januari 2023
CP Budget 2023

Andere perscommuniqués

OCMW van Anderlecht huldigt nieuw gebouw aan Raymond Vander Bruggenlaan in

Op donderdag 08 februari 2024 huldigden Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht, Karine Lalieux, minister van Pensioenen en Sociale Integratie, Fatiha El Ikdimi, schepen van Huisvesting en Gemeentegebouwen, Mustapha Akouz, voorzitter van het OCMW van Anderlecht, en de Raad voor maatschappelijk welzijn de nieuwe lokalen van het centrum in.