🡠 Pers

Het OCMW van Anderlecht bindt de strijd met de energiecrisis aan

Dat de energieprijzen stijgen, voelt de gehele Belgische bevolking. Helaas worden daarbij gezinnen met een laag inkomen niet minder ontzien. Om het hoofd te helpen bieden aan deze crisis trekt het OCMW van Anderlecht niet alleen de financiële steun op, maar staat het ter zake tegelijk in voor de begeleiding van de burgers van de gemeente.
Gepubliceerd op 25 mei 2022
CP énergie_25 mai 2022

Andere perscommuniqués

OCMW van Anderlecht huldigt nieuw gebouw aan Raymond Vander Bruggenlaan in

Op donderdag 08 februari 2024 huldigden Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht, Karine Lalieux, minister van Pensioenen en Sociale Integratie, Fatiha El Ikdimi, schepen van Huisvesting en Gemeentegebouwen, Mustapha Akouz, voorzitter van het OCMW van Anderlecht, en de Raad voor maatschappelijk welzijn de nieuwe lokalen van het centrum in.