🡠 Pers

De besluitvormingsorganen van het OCMW van Anderlecht komen tegemoet aan de door het gemeenschappelijk vakbondsfront naar voren gebrachte eisen

In aansluiting op de stakingsaanzegging van vrijdag 19 november 2021 zijn de heer Mustapha Akouz, OCMW-voorzitter, de directie, evenals de afgevaardigden van het gemeenschappelijk vakbondsfront in vergadering samengekomen om de eisen van het personeel van het OCMW van Anderlecht te bespreken.
Gepubliceerd op 19 november 2021
CP Grève_19 novembre 2021

Andere perscommuniqués

OCMW van Anderlecht huldigt nieuw gebouw aan Raymond Vander Bruggenlaan in

Op donderdag 08 februari 2024 huldigden Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht, Karine Lalieux, minister van Pensioenen en Sociale Integratie, Fatiha El Ikdimi, schepen van Huisvesting en Gemeentegebouwen, Mustapha Akouz, voorzitter van het OCMW van Anderlecht, en de Raad voor maatschappelijk welzijn de nieuwe lokalen van het centrum in.