🡠 Pers

Zoom 18-25: het OCMW Anderlecht steunt jongeren en studenten die getroffen zijn door de crisis

Op dit moment hebben veel jongeren en studenten te maken met onzekerheid. Sinds de gezondheidscrisis is dit verschijnsel helaas toegenomen. Ten opzichte van deze vaststelling en volgend op de maatregel "Zoom 18/25", biedt het OCMW van Anderlecht extra steun aan jongeren die getroffen zijn door de crisis.
Gepubliceerd op 6 oktober 2021
CP Zoom 1825_06 octobre 2021

Andere perscommuniqués

OCMW van Anderlecht huldigt nieuw gebouw aan Raymond Vander Bruggenlaan in

Op donderdag 08 februari 2024 huldigden Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht, Karine Lalieux, minister van Pensioenen en Sociale Integratie, Fatiha El Ikdimi, schepen van Huisvesting en Gemeentegebouwen, Mustapha Akouz, voorzitter van het OCMW van Anderlecht, en de Raad voor maatschappelijk welzijn de nieuwe lokalen van het centrum in.