Dringende medische hulp

De cel Dringende Medische Hulp (DMH) stelt zich tot doel toegang tot medische zorg te garanderen voor wie behoeftig is en over geen verblijfsvergunning beschikt (mensen die asiel hebben aangevraagd, attest van immatriculatie).

Voor te leggen document

  • het door een arts ingevulde attest van dringende medische hulp.

Zorg

De cel Dringende Medische Hulp komt tussen in alle zorg/technische handelingen en ziekenhuisopnames. Die zorg kan al dan niet dringend of gepland of niet-gepland zijn. DMH houdt zowel preventieve als curatieve zorg in.

Dringende medische hulp blijft residuaire hulp. Dat houdt in dat het OCMW vooraf moet nagaan of je niet gedekt bent door een ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Na je afspraak met een maatschappelijk assistent(e) onderzoekt ons Centrum je aanvraag om je een medische kaart / betalingsverbintenis / bon toe te kennen.

Belangrijk om aan te stippen is dat de maatschappelijk assistent(e) gehouden is aan het beroepsgeheim.

Contact

Voor dit soort van hulp kun je terecht bij de cel Dringende Medische Hulp (DMH).

celluleamu@cpas-anderlecht.brussels

Terug naar de pagina Medische bijstand