🡠 Pers

De Franstalige huurdersbond en het OCMW Anderlecht organiseren met de steun van STICS een conferentie over huisvesting en sociaal werk.

Begin 2024 wordt het symposium Huisvesting en Sociaal Werk gehouden, waar alle actoren die betrokken zijn bij sociale actie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samenkomen.
Gepubliceerd op 14 november 2023
CP Assises et ateliers CPAS(2)

Andere perscommuniqués

OCMW van Anderlecht huldigt nieuw gebouw aan Raymond Vander Bruggenlaan in

Op donderdag 08 februari 2024 huldigden Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht, Karine Lalieux, minister van Pensioenen en Sociale Integratie, Fatiha El Ikdimi, schepen van Huisvesting en Gemeentegebouwen, Mustapha Akouz, voorzitter van het OCMW van Anderlecht, en de Raad voor maatschappelijk welzijn de nieuwe lokalen van het centrum in.